Keszeg Andrea vagyok, családi –és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológus, integratív terapeuta. Alap-és mesterszakos tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai és egészségpszichológia szakirányán végeztem, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanácsadó szakpszichológus képesítést szereztem. Munkám során integratív szemléletben dolgozom, a hozott problémához leginkább igazodó módszerrel. Rendszeresen veszek részt szakmai továbbképzéseken, szupervíziós alkalmakon.                             

Azt tapasztalom, hogy hatalmas igény van az emberekben őszinteségre, nyíltságra, átláthatóságra. Arra, hogy közérthetően beszéljünk a pszichológiai témákról is. Arra, hogy személyes igazságainkról, valódi megéléseinkről beszéljünk. Egyre inkább manírok, szépítések, önáltatás és tabuk nélkül. Ennek híve vagyok, ezt képviselem munkámban is.  A pszichológiai tanácsadás célja egy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb élet. A folyamat során egy újfajta perspektívából láthatunk rá elakadásainkra, nehézségeinkre, ismétlődő negatív mintáinkra, ezáltal a rendelkezésünkre álló erőforrások is kirajzolódnak, így megnyílik a változás lehetősége. Fontosnak tartom, hogy klienseim olyan stressz kezelő technikákat is elsajátítsanak, melyek segítenek abban, hogy bárhol és bármikor meg tudják nyugtatni magukat, és hétköznapi feladataikban is jobban helyt tudjanak állni.

A folyamat egyik legfontosabb eleme a biztonságos, ítélkezésmentes légkör, ahol a pszichológustól értő füleket, feltétel nélküli elfogadást és továbblendítő kérdéseket kaphatunk. Az ülések során az egyik fő cél, hogy klienseim egy védett, biztonságos közegben, őszintén tudjanak kapcsolódni önmagukkal, hozott problémáikkal, élethelyzeteikkel, így nagyobb rálátást nyerjenek a megoldásokra is, jobb kapcsolatot tudjanak kiépíteni önmagukkal és környezetükkel is. Ügyfeleimmel való munkám során az adott élethelyzet megoldására fókuszálva keressük azokat az erőforrásokat, és segítő-támogató tényezőket, amelyek egy kielégítőbb, örömtelibb élet felé vezetnek.

Számomra mind az ökopszichológiai szemlélet, a dúlai szemlélet, mind az integratív elmélet és gyakorlat összeér, összekapcsolódik és kölcsönösen kiegészítik, támogatják egymást. Segítő szakemberként a célom az, hogy holisztikus segítséget tudjak nyújtani a hozzám fordulóknak, amely által könnyebben tudnak kapcsolódni önmagukkal, másokkal és a bolygóval is.

Sok szeretettel várom a hozzám fordulókat!

 

Képzések, önismeret

2019-2024: Integratív Pszichoterápiás Egyesület– Integratív terapeuta képzés

2021-2022: Ökopszichológiai Intézet: -természetkapcsolat-facilitátor képzés

2022: DONA Nemzetközi Dúla Egyesület – dúla képzés

2018-2019: Szondi Lipót Emlékalapítvány– Sorsanalitikus tanácsadás

2017-2019, ELTE – Tanácsadó Szakpszichológus szakirányú továbbképzés
– családi és párkapcsolati tanácsadás szakirány

2016: Pszichológia MA diploma – Károli Gáspár Református Egyetem
– klinikai- és egészségpszichológia szakirány

2014-2016: Magyar Pszichodráma Egyesület
– 250 órás pszichodráma önismeret

2013: Magyar Gestalt Egyesület
– Gestalt Alapképzés