ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)


Adatkezelő megnevezése

A www.keszegandrea.hu weboldal, valamint a www.facebook.com/keszegandreapszichologus Facebook oldal ( továbbiakban a „Weboldalak”) tulajdonosa Keszeg Andrea Judit egyéni vállalkozó (továbbiakban a “Pszichológus”). A Pszichológus konzultációján résztvevő személy (továbbiakban a „Kliens”) részvételével elfogadja a Pszichológus adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Személyes adatok felvétele

A Pszichológus személyes adatok birtokába az alábbi módokon juthat:

 • A Pszichológussal történő telefonos egyeztetés alkalmával a Pszichológus felírhatja a telefonáló nevét és telefonszámát (továbbiakban „Telefonos jegyzetek”).
 • A Pszichológus telefonjára küldött SMS-ekben (továbbiakban „SMS”).
 • Az andikeszeg@gmail.com e-mail címre küldött üzenetekben (továbbiakban „E-mail”).
 • A weboldalon való regisztráció során a Kliens megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát, hogy a Pszichológus fel tudja venni vele a kapcsolatot.
 • A www.facebook.com/keszegandreapszichologus címen üzemelő üzleti Facebook oldalon (továbbiakban a „Facebook oldal”) keresztül küldött üzenetekben (továbbiakban „Facebook üzenet”).
 • A Pszichológussal folytatott konzultációk (továbbiakban „Konzultáció”) alkalmával.

 

A személyes adatok típusai

I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):

 • A Kliens neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja.
 • A Kliens lakcíme: a szolgáltatásról szóló számla kiállításához van szükség rá.
 • A Kliens elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.
 • A Kliens telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.
 • A Kliens bankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és a kliens beazonosíthatósága céljából
 • A Kliens születési ideje: a Kliens beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli a Pszichológus.
 • A Kliens aláírása: a Kliens aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli a Pszichológus

 

II. sz. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz – kezelt adat, adatkezelési cél):

 • A Kliens ügye, panasza: az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a Pszichológustól.
 • Élettörténeti Adatok: A tanácsadói folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetési, döntési módokkal kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.

 

A személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezelem:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a pszichológiai tanácsadást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása
 • szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (tanácsadáson résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • érintett hozzájárulása jogalap: online regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

Az adatkezelés időtartama

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:

Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja a Pszichológus és a Kliens között, az számviteli bizonylatnak minősül, a Pszichológus a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai.

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:

A tanácsadói folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok a Kliens írásbeli hozzájárulása alapján a Kliens írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

 

Az adatok hozzáféréséhez való jog

A tanácsadói folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a Pszichológus, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

 

A Kliens jogai

A Klienst az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet a Kliens kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait a Kliens úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.